Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Dahomeys hebben zich opmerkelijk goed aangepast aan het (midden)Europese klimaat.

Een goed geventileerde, droge stal in de winter en een schuilhut in de zomer zijn toereikend voor het algemeen welbevinden van deze dieren. Over het houden van de dieren in een open stal het gehele jaar door lopen de meningen zeer uiteen. De stal met vrije uitloop is de favoriete manier om deze dieren te stallen. Er zijn echter ook voorbeelden van dieren welke, ook in de winter, enkel een schuilhut hebben waarbij de dieren het gehele jaar een uitstekende gezondheid hebben.
Een strobed is in alle gevallen aan te bevelen. Het aanbinden van dieren is, mede vanwege dierbeschermingsmaatregelen, af te raden. Het tijdelijk aanbinden van dieren bijvoorbeeld tijdens de voeding is echter wel aan te raden omdat de dieren hierdoor handtam worden en door de gewenning (dierenarts)verzorging vergemakkelijken.

Bij de omgang met stieren is ook bij het Dahomey dwergrund voorzichtigheid geboden.

stallendag 2012