Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Onze vereniging werd in het jaar 2010 opgericht en heeft op dit moment  leden afkomstig uit Nederland en België.

De belangrijkste taak is in de instandhouding, vermeerdering en veredeling van het met uitsterven bedreigde ras en haar positieve kwaliteiten.
Door de vereniging bestaat de mogelijkheid om binnen de fokkerij van onze leden te ondersteunen/adviseren en gericht te bemiddelen bij aan- en verkoop.

Voor de uitwisseling van wederzijdse ervaringen vindt in het voor- en najaar een algemene ledenvergadering plaats met op de zelfde dag bezichtigingen van dieren, dierbesprekingen en presentaties over wisselende gerelateerde onderwerpen. Het doel is het in stand houden en verdere verspreiding van het ras alsmede het werven van nieuwe leden om mee te werken aan deze leuke hobby.


DSCF0538