Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Toen in 2000 in een duits tijdschrift voor kleinveeliefhebbers een oproep gedaan werd fokkers en liefhebbers van het Afrikaanse Dahomey dwergrund zich te melden, was Bonne Hylkema een van de eerste die contact zocht.
De oproep ging uit van Wilfrid Goepel uit het Duitse Rauda in de voormalige DDR.
Samen met zijn vrouw Helga had hij reeds enkele jaren een bescheiden kudde van deze kleine runderen en was hiervan zo gecharmeerd dat hij zijn ervaringen graag met andere liefhebbers wilden delen.
Het klikte meteen tussen beide heren en al spoedig ontstond het plan, mits voldoende interesse,een fokkers vereniging op te richten.
Bonne ging op zoek in Nederland en België en Wilfrid nam Duitsland en Oostenrijk voor zijn rekening. De belangstelling was dermate groot dat al snel een bijeenkomst georganiseerd werd, e.e,a resulteerde in de oprichting van Der Verband der Zuchter und Freunde des Europaische Dahomey Zwergrindes.
Een bestuur werd samengesteld en er werd een begin gemaakt met een inventarisatie van alle dieren die geschikt leken,afstammings bewijzen werden samengesteld waarop zoveel mogelijk gegevens inclusief de afstamming van de dieren vermeld werd en vanaf dit moment was de oprichting van de fokkers vereniging een feit.
 gruendung1
In 2010 besloten Duitsland en Nederland ieder hun eigen weg te gaan
Voor veel Nederlandse leden bleken de grote afstanden in Duitsland niet erg aantrekkelijk, vergaderingen en fokkers bezoeken waren te ver weg en ook de taalverschillen bleken vaak een barrière.
De Nederlandse bestuursleden Bonne Hyllkema en Leo Kamp hebben hierop de fokvereniging  Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek opgericht. Het eerste bestuur van deze fokvereniging bestond naast de hierboven genoemde personen uit Hendrik Jan Janssen, Froukje Nauta en Dirk de Wild.
De doelstelling van de Duitse en Nederlandse verenigingen is hetzelfde gebleven met enig verschil dat in Nederland alle kleuren zijn toegestaan, in tegenstelling tot in Duitsland.
Minimaal 4 x per jaar wordt er een bestuursvergadering belegd en twee keer per jaar een ledenvergadering, iedere keer op een andere lokatie, waarbij na ontvangst met koffie en gebak enkele leden in de omgeving worden bezocht, hier worden de dieren besproken en vooral de positieve kanten van onze hobby nog eens benadrukt.
Na het nuttigen van de gezamenlijke lunch vindt de leden vergadering plaats, waar dierzaken, bestuurszaken en voorstellen ter sprake komen.
Deze bijeenkomsten zijn, door hun gezellige en leerzame karakter, erg geliefd.