Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Toen bij de oprichting van de vereniging een rasstandaard moest worden beschreven had niemand enig idee hoe de Dahomeys in het land van herkomst eruit zagen.

De raskenmerken van de ons bekende dieren in Duitsland en Nederland werden geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen. Deze werden vastgelegd in een rasstandaard voor de Europese Dahomey dwergrunderen. Pas vele jaren later kon door W. Bernt bevestigd worden dat de Europese Dahomey dwergrunderen niet afwijken van de Dahomeys in het land van herkomst. W. Bernt, een rundvee-expert en leider van fokkerijprogramma’s, was meerdere malen in Benin en interesseerde zich onder andere voor dwergrunderen. Onze Europese populatie vertoont echter in het fenotype (de uiterlijke eigenschappen van een organisme), vooral in de vorm en het dragen van de hoorns, meer eenheid dan de Afrikaanse populatie. Waarschijnlijk is dit een positief effect van inteelt.

Onderstaande foto is in Benin gefotografeerd door Werner Berntbernt 1Er is wel onderzoek gedaan naar de Dahomey runderen in Benin, vooral vanwege hun ongevoeligheid voor de Trypanosoma brucei, de parasiet die wordt overgebracht door de Tseetseevlieg en slaapziekte veroorzaakt. Deze literatuur is echter voornamelijk in het Frans. In het Frans heet het Dahomey dwergrund: Bovin Lagunaire of kortweg Lagune. In het Engels wordt het dier West African Dwarf Shorthorn genoemd, of ook wel Lagune.