Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Omdat Dahomey dwergrunderen nog zeer zeldzaam zijn zou elke serieuze fokker zich moeten aansluiten bij de Dahomey vereniging, kennis opdoen bij de andere leden en zijn/haar eigen ervaringen moeten delen met de andere fokkers.

Onervaren rundveehouders zouden hun fokkerij met dieren moeten beginnen welke door andere, bij de vereniging aangesloten, fokkers worden verkocht. Een mannelijk en vrouwelijk dier zouden in het begin ideaal zijn omdat er geen sperma voor kunstmatige inseminatie beschikbaar zijn.
De meeste dierenartsen weigeren om drachtigheidsonderzoek te doen vanwege de geringe grote van de dieren. Het scannen met een drachtigheidstester kan hier echter uitkomst bieden.
De Dahomey kalveren worden niet mensenschuw geboren. Als men echter tamme dieren wil hebben moet men dagelijks contact met de kalveren zoeken.
dahomey2
De gewenning aan het eerste groenvoer in het voorjaar duurt veel langer dan bij de Europese rundveerassen. Dagelijks bijvoeren van ruwstoffen (bv. hooi) is wekenlang nodig.